News

[2024-03-05] Invited Speaker at the Stellar Network Seminar
[2024-03-01] Invited Speaker at the Description Logics Seminar (https://dl.kr.org/seminar)
[2024-02-02] Area Chair of KR 2024 (https://kr.org/KR2024/)
[2023-12-06] PC Member of IJCAI 2024 (https://ijcai24.org/)
[2023-10-24] PC Member of ESWC 2024 (https://2024.eswc-conferences.org/)
[2023-10-23] PC Member of IJCAR 2024 (https://merz.gitlabpages.inria.fr/2024-ijcar/)
[2023-06-06] Senior PC Member of AAAI-24 (https://aaai.org/Conferences/AAAI-24/)
[2023-04-21] Invited Speaker at PLP 2023 (https://stoics.org.uk/~plp2023/)
[2023-04-21] Keynote Speaker at ECSQARU 2023 (https://www.cril.univ-artois.fr/ecsqaru23/keynote-speakers/)
[2023-04-17] Member of the Editorial Board of Transaction on Graph Data and Knowledge (TGDK) (https://tgdk.org/)